0 (216) 688 36 00
Nar Fikir?

Nar Fikir?


Bir fikri bin fikire dönüştürebilmek ve anlamlı sonuçlara ulaşabilmek için araçlar kullanılması gerekir. NarFikir işte bu amaçla yola çıkmış bir bilgi paylaşım ve birlikte çalışma platformudur. 

Bir fikri bin fikire dönüştürebilmek ve anlamlı sonuçlara ulaşabilmek için araçlar kullanılması gerekir. NarFikir işte bu amaçla yola çıkmış bir bilgi paylaşım ve birlikte çalışma platformudur. Sisteme kayıtlı kullanıcılar ulaşmak istediği sonuçlara ve üzerinde birlikte düşünülecek konuya bağlı olarak seçtiği bir NarFikir aracını kullanarak seans açar ve seans açtığını sistem üzerinde ilan eder. Kullanıcılar açılan seanslara katılarak fikir önerilerini onaylayabilir, fikir önerilerinde bulunabilir veya yeni bir seans açarak  üzerinde çalışmak istediği konuyu ilan edebilirler.

NarFikir, fikirlerin uygun araçlarla paylaşıldığında kısır tartışmalara gerek olmadan hızla çoğaldığı bir dünyanın kapılarını aralar.
Neden Fikir?

NarFikir'in tasarlanması ve kullanıma sunulmasının arkasında yatan çok sayıda neden bulunmaktadır:

- Fikir üretmek ve analiz etmek için doğru araçlar kullanılmalıdır
- Fikir üretme sürecini kişisel tartışmalara dönüştürmek yerine konuya odaklanılması sağlanmalıdır
- Konunun özelliğine göre kullanılan araçlar doğru seçilmelidir
- İş hayatındaki profesyonellerin başarıya ulaşması için yönetsel araçları kullanmayı bilmesi gerekmektedir
- Ülkemizde faaliyet gösteren çok sayıda derneğin üyelerine daha yakın olması ve fikir alışveriş sürecini sürekli hale getirmesi gerekmektedir
- Coğrafi olarak dağınık yapıya sahip organizasyonların web platformunu kullanarak birbirleri ile iletişimi sağlaması gerekmektedir


Kimler Kullanabilir?
NarFikir'in kullanımında bir kısıt olmamadığı için herkes kullanabilmektedir. Bununla birlikte daha çok aşağıdaki kullanıcılar tercih etmelidir:

- İş dünyasından profesyoneller
- Üniversiteler
- Okullar
- Dernekler
- Birlikler
- Odalar


                        

GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

NarFikir Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan NarFikir uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı NarFikir sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

  • Kullanıcı, NarFikir sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
  • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
  • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
  • InoTec; NarFikir sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
  • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
  • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
  • InoTec tek taraflı olarak bu NarFikir web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
  • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
  • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
  • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.