0 (216) 688 36 00
ARAÇLAR
ARAÇLAR


Beyin Fırtınası

Bir konu üzerinde mümkün olduğunca fazla fikir toplamak için kullanılan bir grup tekniğidir. Bu tekniğin uygulanması sırasında fikirlerin sorgulanması yerine grup üyelerinin birbirlerinden etkilenerek fikir üretmesi sağlanır.


Balık Kılçığı

Problemlerin problemlerin sebeplerini analiz etmek için 7 ana başlık altında sıralanan konulardaki önerilerin toplandığı bir analiz yöntemidir. Sebep - Sonuç Analizi olarak da bilinen bu yöntemle oluşan problemlerle (Sonuç) sebepleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için kullanılır.


Delphi Tekniği

Delphi Analizi üzerinde çalışılacak konuda uzmanların görüşünü almak için kullanılan ve uzmanların kimliği seans yöneticisi de dahil herkesten gizlenen bir fikir alma ve zenginleştirme tekniğidir.


SWOT Analizi

Herhangi bir süreç, proje, uygulama veya sistem geliştirilebilmesi için güçlü yönlerini, zayıf yönlerini veya gelecekte olumlu yönde gelişecek dış şartların ve son olarak da tehdit unsuru teşkil edecek dış şartların analiz edilmesi için kullanılan bir analiz tekniğidir. SWOT Analizi ingilizce Strengths (S), Weaknesses (W), Oppurtunities (O) ve Threats (T) kelimelerinin baş harfleri ile anılan  bir tekniktir. Güçlü ve Zayıf yönler sistemin iç faktörlerini, fırsatlar ve tehditler ise çevreleyen dış faktörleri analiz etmekte kullanılır.


PESTEL Analizi

PESTEL Analizi her hangi bir sistem, süreç veya pazarı çevreleyen dış etkenlerin analizi için kullanılan yönetsel bir tekniktir. Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Ekolojik ve Legal (Yasal) olmak üzere gruplandırılan dış faktörlerin analizi için kullanılır.


Anket Yönetimi

Anket Yönetimi aracı NarFikir'in anket aracıdır. Kullanıcılar tarafından üzerinde çalışılması düşünülen konularla ilgili düzenlenmiş anketlerin oylama yöntemi ile cevaplanmasına dayanan bir yöntemdir.


Fikir Panosu

Fikir Panosu, görsel öğeler içeren bir fikir üretme ve oylam tekniğidir. Diğer tekniklerde çok sayıda fikir üretmek esas iken, bu teknikte daha az sayıda fikrin kullanıcıların beğenmesi yolu ile oylanmasına dayanır.


Atış Poligonu

Atış Poligonu rakamsal tahminleme amacıyla kullanılan bir tekniktir. Belirli rakam aralıklarında (bantlar) sunulan verilerin kullanıcılar tarafından seçilmesi istenir.


Altı Şapka Tekniği

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Edward De Bon tarafından oluşturulmuş bir tekniktir. İnsanların farklı düşünce yaklaşımları ile çok yaratıcı fikirler ortaya konulabileceğinden hareket etmektedir. Buna göre altı farklı yaklaşım tanımlamış ve her bir yaklaşımı farklı renkte şapkalarla sembolize edilmiştir.


Mind Map Analizi

Mind Map yöntemi Tony Buzan tarafından geliştirilen bir fikir üretme ve sınıflandırma yöntemidir. Zihinimizde dağınık olarak yer alan ve birbirleri ile ilişkili fikirlerin sınıflandırılarak bir ağaç yapısı içinde konumlandırılmasında kullanılır. Üzerinde çalışılacak konu ağaç yapısının tam merkezinde yer alır. Konudan alta, üste ve yanlara doğru uzanan ana ağaç dalları konu hakkında verilen fikirlerin sınıflandırılması için kullanılır. Her ana dalın başlığı altında ifade edilen fikirler o dalın altında alt dallar oluşturacak şekilde sıralanır. 
GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

NarFikir Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan NarFikir uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı NarFikir sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

  • Kullanıcı, NarFikir sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
  • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
  • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
  • InoTec; NarFikir sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
  • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
  • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
  • InoTec tek taraflı olarak bu NarFikir web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
  • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
  • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
  • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.